1. De identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

en, in indien van toepassing de functionaris voor gegevensbescherming.

2. De verwerkingsdoeleinden

waarvoor de gegevens bestemd zijn, en de rechtsgrond voor de verwerking.

3. De gerechtvaardigde belangen

Indien de verwerking is gebaseerd op art.6 (1)(f), de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijk of een derde.

4. De ontvangers van de persoonsgegevens

Indien van toepassing, de ontvangers of categorie├źn van ontvangers van de persoonsgegevens.

5. Gegevensoverdracht

Indien van toepassing, dat de verwerkingsverantwoordelijke het voornemen heeft de gegevens door te geven aan een derde land of een internationale organisatie.

6. of er al dan niet een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie bestaat

7. Waarborgen

Welke de passende of geschikte waarborgen zijn.

8. Recht op inzage en aanpassing

hoe er een kopie van kan worden verkregen of waar ze kunnen worden geraadpleegd.

Nieuwsflitsen

Upgrade

De site ondergaat momenteel een grote upgrade. Sommige functies zullen tijdelijk onbeschikbaar zijn. Onze excuses voor het ongemak...

Lidgeld

Vergeet uw lidgeld niet te betalen!