Gebruikersvoorwaarden

Door akkoord te gaan met deze gebruikersvoorwaarden stemt u in met de algemene gedragsregels van de vriendenkring en verklaart u zich akkoord niets uit het ledengedeelte van deze website te publiceren of te delen zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de raad van bestuur.

Voor vernieuwing van je lidgeld alsook voor nieuwe leden bedraagt het lidgeld 10€, te storten op het rekeningnummer van de Vriendenkring: IBAN Nr BE68 9792 4138 7434 met vermelding ‘(uw naam) - Lidgeld 2022 – VrKrg’.

Indien je AL lid bent van de Koninklijke Vereniging 5 Linie of Verbroedering Bevrijding of Brigade Piron en je wil eveneens toetreden tot onze Vriendenkring bedraagt het lidgeld slechts 5€ te storten op bovenvermelde rekening met vermelding:

‘(uw naam) - Lidgeld 2022 – reeds lid 5 Linie’ OF ‘(uw naam) - Lidgeld 2022 – reeds lid Verbroedering Bevrijding’ OF ‘(uw naam) - Lidgeld 2022 – reeds lid Brigade Piron’.

We use cookies
Voor een correcte en aangename gebruikerservaring op deze site zijn cookies vereist. Wij gebruiken enkel functionele cookies.