Doel

De Vriendenkring  heeft enerzijds als doel een ‘kring van vrienden’ te worden waarbij een ontmoetingsforum wordt aangeboden voor het actief personeel en de anciens van Bevrijding-5 Linie, alsook van de traditie-eenheden Brigade Piron, Bevrijding en Vijfde Linie. In de eerste plaats moet dit de vriendschap en de samenhorigheid bevorderen, met het oog op een goede ondersteuning van het Bataljon. Anderzijds worden de tradities van het Bataljon Bevrijding - 5 Linie ter harte genomen. De Verbroederingen (Piron, Bevrijding en 5 Linie) zijn dan ook bevoorrechte partners.

We use cookies
Voor een correcte en aangename gebruikerservaring op deze site zijn cookies vereist. Wij gebruiken enkel functionele cookies.