Wat doen wij?

Activiteiten

Jaarlijks worden er allerlei activiteiten georganiseerd in samenwerking met het Bataljon: een Nieuwjaarsborrel, een Algemene Vergadering, een Dag van de Vriendenkring. We zijn erbij als nieuwe rekruten hun opleiding met succes beëindigen, of tijdens een badgeparade van een operatie. Of we bezoeken hen tijdens de homeland-operatie. Tevens wordt er deelgenomen aan de traditionele plechtigheden.

Het zijn telkens gelegenheden om oude bekenden te ontmoeten en te genieten van een glaasje, een lekkere maaltijd. Maar ook andere leuke activiteiten behoren tot de mogelijkheden: een paasbrunch voor de families van het Bataljon, een themadag, …

Aandacht voor tradities

Het bataljon heeft een rijke geschiedenis, waarvan het Vaandel zijn grootste ambassadeur is. Het is dan ook belangrijk dat wij vanuit de Vriendenkring waken over het behoud van deze tradities en de korpscommandant en andere vragende partijen bijstaan met raad en daad. Bloem neerleggingen behoren dan ook bij de jaarlijkse bezinningsmomenten.

Informeren

Teneinde de cohesie te versterken in onze achterban gebruiken wij meerdere kanalen om informatie over het bataljon en de vriendenkring te verspreiden. Deze website, enkele facebookpagina’s en de nieuwsbrieven dragen daartoe bij.

Ondersteunen

Naast de bevordering van de cohesie tussen de anciens, willen we ook het bataljon ondersteunen waar nodig en waar het kan.

We use cookies
Voor een correcte en aangename gebruikerservaring op deze site zijn cookies vereist. Wij gebruiken enkel functionele cookies.